Hemtjänst – en samhällsviktig verksamhet

Hallå och god morgon önskar jag från ett soligt Norrköping!

Hemtjänst är en av de viktigaste verksamheterna som finns, då den ser till att personer som är äldre eller handikappade får den vård och omsorg som de behöver. Detta är en enormt viktig uppgift, och det gör det möjligt för personer att bo kvar i sina hem istället för att flyttat till institution, och därför är det mycket viktigt att verksamheten fungerar optimalt.

Tyvärr har det dock varit ett flertal problem med hemtjänsten i det senaste, och det är något som vi måste ta tag i. Bland annat har det förekommit fall av personer som inte har fått den vård och omsorg som de behöver, och detta är givetvis mycket allvarligt. Det har varit personal också som inte har haft den rätta utbildningen, men vi ska komma ihåg att även personal utan utbildning kan vara lämpade för detta jobb, men det finns även dem som inte ska jobba med människor, utan jobba med sig själva istället. Det finns även många goda exempel på när hemtjänst fungerar mycket bra och då är det personalens insatser som gör skillnaden, inte deras utbildning, inte helt i alla fall. Min egen mormor har fått hjälp av underbar personal så där finns det ingenting att klaga på i alla fall och det är det som är viktigast.

Det finns så klart också personer som utnyttjar systemet och tar för sig, och startar företag för att tjäna pengar bara. Men nu är det ju så bra att IVO kan neka tillstånd för sådan här verksamhet, eller dra in tillstånden för den som inte sköter sig.

Det är mycket viktigt att vi tar hand om våra äldre och handikappade, och det är därför detta är en av de viktigaste verksamheterna som finns. Det var några tankar jag hade kring detta!